تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
. ♥ミ ღ هنرهای رزمی ღ ミ♥ - رهنمودهای بروس لی برای دفاع از خود {قسمت دوم}

رهنمودهای بروس لی برای دفاع از خود {قسمت دوم}

6fhthucsuekm2gshw0.jpg

رهنمودهای بروس لی برای دفاع از خود {قسمت دوم}

برگرفته از کتاب فلسفه تائو در کونگ فو

نویسنده:بروس لی

اگر به هنگام شب  یا خلوت به تنهایی پیاده روی می کنیدچنانچه گوش به زنگ و هشیار 

باشید احتمال حمله به شما کمتر بودهو با موفقیت مهاجم را خنثی می سازید. 

مواظب افرادی که از پشت سر به شما نزدیک می شوند باشیدبه گامهایی که به شما 

نزدیک می شوند خوب گوش کنیدبه سایه هایی که به شما نزدیک می شوند خوب توجه 

کنیدهمیشه در خیابان ها از کنار پیاده رو ها و از قسمت کنار خیابان راه برویداین کار باعث

می شود که کسی که می خواهد از داخل مغازه به شما حمله کندخودش را لو بدهددقیقا 

به همین علت به شما پینهاد می کنم در کوچه ها از وسط کوچه عبور کنیدبیشترین 

مهاجمین وقتی موفق می شوند که حس ترس را در چهره شما ببیننداگر شما حس ترس 

را از خود دور کنید نیمی از موفقیت او را خنثی کرده ایدو نیمی دیگر را با ضد حمله از بین 

می بریدایجاد سر و صدا نیزباعث ترس مهاجم می شود.

امیدوارم که شما را نترساده باشم و باعث نشدهباشم که تصور کنید که عبور از خیابانها 

امنیت ندارد.

قصد من چنین نیست اما با گزارش روزنامه ها شاهد افزایشحملات بر افراد بی گناه هستیم.

ویژگی خاص کونگ فو در شرایط دفاعی این است که هر لحظهیک جریان پیوسته ای را بصورت

منظم دنبال می کند دفاع حمله است و حمله دفاع هر یکعلت و معلول دیگری است فنون آن 

روان و کوتاه و بی نهایت سریع است.

موفق باشید

.n

برچسب ها: رهنمودهای بروس لی برای دفاع از خود {قسمت دوم}، رهنمودهای بروس لی برای دفاع از خود {قسمت سوم}، رهنمودهای بروس لی برای دفاع از خود {قسمت اول}، هنر رزمی ووشو، سبک چانگ چوآن، سبک نان چوآن، سبک تای چی چوآن،

تاریخ : سه شنبه 9 دی 1393 | 23:20 | نویسنده : مهدی كافی لاله | نظـــر یــادتــون نــره