تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
. ♥ミ ღ هنرهای رزمی ღ ミ♥ - فلسفه ی لباس و آرم کونگ فو توآ

فلسفه ی لباس و آرم کونگ فـو تـوآ

tirp5h17jemfpguhnur.jpg

 فلسفه آرم کونگ فو توآ

الف:هلال قرمز بالای مشت نشان دهنده فلسفه خون کونگ فوتوآ یعنی مبارزه تا آخرین 

قطره خون در راه آزادی انسانها می باشد.

ب:مشت در میان دایره سیاه نشان دهنده قیام از دل تاریکیها و پلیدیهاو همه آنچه که انسان 

امروز از خود بیگانه کرده ودر بند کشیده است. و مشت نشانه تجاوز نمی باشد ،بلکه حالت 

دفاعی دارد که از شکل آن نیز مشخص است .

ج:هلال سفید زیر مشت نشان دهنده نژاد سفید ایرانی است.

د:کره جهان زیر مشت و نقشه ایران در وسط کره بعنوان پایگاه کونگ فو توآ در جهان مشخص 

شده است .

این آرم روی سینه طرف چپ قرار می گیرد که مشت حفاظت از قلب ماست که طپش آن 

صدای فکر مان است. پس آرم کونگ فوتوآ نیز دفاعی بودن این هنر را نشان می دهد و 

بازگو کننده این نکته است که :

پیکار ما برای دفاع از مظلومیت است.


gtbwp3ntwtksvu5w0k.jpg


7xf0kwbjr6h69tb7rx00.gif


لباس یا پوشش بدن نقش مهمی در هنر های رزمی دارد وحرکتهایی که در هنر های رزمی 

انجام می شود خیلی متفاوت با حرکات معمولی انسان در هنگام راه رفتن ویا نشستن و 

انجام کار های روزمره می باشد. لباسی که دراین هنر بکار می رود باید از شرایط خاصی 

برخوردار باشد. از استحکام و دوام زیادی برخوردار باشد تامین کننده میدان حرکتی دست وپا 

وتنه باشد . نگه دارنده ی ستون مهره ها در قسمت قوس کمری محافظت مهرها در برابر 

نیروهای وارده از نظر انرژی نگهدارنده حرارت بدن باشد واز هدر رفتن انرژی بدن جلوگیری کند. 

از فرم وزیبایی نسبت به فرهنگ جامعه (شأن انسانی ) برخوردار باشد . لباس کانگ فو طبق 

همین اصول وبا در نظر گرفتن فرهنگ ایران زمین طراحی شده است،پیراهن ساده ومعمولی 

که تمام قسمت های بدن را می پوشاندواز هدر رفتن انرژی بدن جلوگیری می کند . معمولا 

از جنس نخی و الیاف طبیعی است تا عرق بدن را جذب کند، بطور کلی ظرافت و ذکاوت 

خاصی در طرح لباس کانگ فوبکار رفته است . کمرشلوارکانگ فو چنان طراحی شده که 

مهره های قوس کمری ستون مهره را محافظت می کند(درهنگام وارد شدن نیرو و فشارهای 

زیاد از لغزیدن مهره ها به روی هم وآسیب دیده گی آنها جلوگیری می کند) ودرقسمت مچ 

پا نیز شلوار کانگ فو عضلا ت و زرد پی- های مچ پا رامحکم نگه میدارد واز آسیب دید گی 

آنها جلوگیری می- کند و همچنین از هدر رفتن حرارت پاها جلوگیری می کند. چون اگر پایین 

شلوار باز باشد (قسمت مچ پا) با زدن ضربات و حرکات پا و حرارت پاها با شوک ضربه به 

بیرون انتقال می یابد و باعث هدر رفتن انرژی پاها و سرد شدن مفصل زانو، و عاقبت 

آسیب دیدگی مفصل زانو می شود . ولی در شلوار کانگ فو این مورد به خوبی پیش بینی 

شده و از هدر رفتن انرژی پاها جلوگیری می شود.

 رنگ لبا س کونگ فو توآ

از نظر علمی رنگ سیاه انرژی را در خود جذ ب می کند و ازهدر رفتن انرژی جلوگیری 

می کندوازنظرفلسفی نیزرنگ سیاه با لاترین رنگ است یعنی دربرابرنفوذرنگهامقاومت میکند. 

ودرکانگ فو سیاهی رنگ مقدسی می باشد . بدین منظورکه رنگ سیاه درمقابل رنگهای 

دیگر مقاومت می کندونفوذ هر گونه رنگ درآن بی اثراست پس مانیزدرمقابل رنگهاونیرنگهای 

بیگانگان مانند رنگ سیاه اصالت خویش را حفظ خواهیم کرد .ورنگ فرهنگ بیگانگان را به خود 

نمی گیریم بلکه اصالت فرهنگی خویش را حفظ می کنیم و جهانیان را با کوشش خردمندانه 

وپایه بلند انسانی خود به دوست داشتن این فرهنگ (فرهنگ ایرانی ) فرا می خوانیم . از 

نظر علمی رنگ سیاه نمی گذارد انرژی بدن که در اثر سوخت وساز تولید می شود از دست 

برود و در خویش نگه می دارد . واز پیری زود رس و خستگی و کوفتگی عضلا ت جلو گیری 

می کند . و باعث شادابی و طراوت بدن می گردد .

موفق باشید

.n


برچسب ها: فلسفه ی لباس و آرم کونگ فو توآ، هنرهای رزمی، مهدی كافی، آرم کونگ فو توآ، فلسفه ی آرم کونگ فو توآ، ورزشهای رزمی، كونگ فوتوا + تاریخچه كونگ فوتوآ،

تاریخ : دوشنبه 25 شهریور 1392 | 13:08 | نویسنده : مهدی كافی لاله | نظـــر یادتــون نــره